İçeriğe geç

DTY İplikler

Textüre İplikler

Yarımat İmg İplikler

 • 50 Denye 36 Filament Tekstüre Yarımat
 • 100 Denye 36 Filament Tekstüre Yarımat
 • 300 Denye 72 Filament Tekstüre Yarımat
 • 75 Denye 36 Filament Tekstüre Siyah Yarımat
 • 150 Denye 36 Filament Tekstüre Siyah Yarımat
 
 • 75 Denye 36 Filament Tekstüre Yarımat
 • 150 Denye 36 Filament Tekstüre Yarımat
 • 50 Denye 36 Filament Tekstüre Siyah Yarımat
 • 100 Denye 36 Filament Tekstüre Siyah Yarımat
 • 300 Denye 72 Filament Tekstüre Siyah Yarımat
 • 50 Denye 36 Filament Yarımat İMG
 • 100 Denye 36 Filament Yarımat İMG
 • 300 Denye 72 Filament Yarımat İMG
 • 75 Denye 36 Filament İMG Siyah Yarımat
 • 150 Denye 36 Filament İMG Siyah Yarımat
 • 75 Denye 36 Filament Yarımat İMG
 • 150 Denye 36 Filament Yarımat İMG
 • 50 Denye 36 Filament İMG Siyah Yarımat
 • 100 Denye 36 Filament İMG Siyah Yarımat
 • 300 Denye 72 Filament İMG Siyah Yarımat

Mikro Flament İplikleri

 • 75 Denye 72 Filament Mikro
 • 100 Denye 144 Filament Mikro
 • 300 Denye 576 Filament Mikro
 • 100 Denye 96 Filament Mikro
 • 150 Denye 144 Filament Mikro